Het lesmateriaal en de website Nationale Kraanwaterdag zijn ontwikkeld in samenwerking met:
Podium Bureau voor Educatieve Communicatie.

Vormgeving: Lidewij Spitshuis Ontwerpstudio.

Fotografie website: Shutterstock

Fotografie Opening Nationale Kraanwaterdag: Michelle Muus, Monique Shaw

Nationale Kraanwaterdag is een gezamenlijk initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland.

Partners